Verbetering van de verkeersveiligheid

Wegen die denken, brengen u veilig naar huis

Verbetering van de verkeersveiligheid en vermindering van het aantal ongevallen en de gevolgen hiervan -

Minder doden en gewonden, minder files

 
 

Veiligheid

De verbetering van de verkeersveiligheid door het verlagen van het ongevalsrisico via beïnvloedingsmaatregelen en waarschuwingen voor gevaar is een belangrijke doelstelling van onze systemen. Naast de directe gevolgen leiden ongevallen vaak tot files waardoor de kwaliteit van uw verkeersysteem wordt verlaagd.

Dit zijn de voornaamste maatregelen die worden genomen:

Waarschuwing voor file op basis van automatische filedetectie:
Met dynamische informatiepanelen wordt de file aangekondigd en wordt de snelheid van het verkeer geleidelijk verlaagd tot aan het einde van de file.

Inhaalverbod voor vrachtwagens:
Bij een hoge verkeersintensiteit en grote snelheidsverschillen wordt het aantal kritieke situaties door de automatische activering van het inhaalverbod verlaagd.

Waarschuwing voor gevaar:
Waarschuwingen kunnen op basis van door de operator geregistreerde gevaren (bijv. bij een ongeval, pechgeval) of automatisch op grond van detectie worden weergegeven. Automatische activeringis mogelijk bij spookrijders en een gevaarlijke toestand van het wegdek, bijvoorbeeld bij een glad wegdek. De gevarenzone wordt beveiligd door via de matrixborden de rijbaan of rijstrook af te sluiten, de snelheid geleidelijk te verlagen en/of een waarschuwingssymbool te tonen.


Een andere, wezenlijke bijdrage aan de verkeersveiligheid is de verkeersmanagement in tunnels. Via een koppeling met het bewakingscentrum van de tunnel worden zo nodig automatisch dynamische informatiepanelen geactiveerd. Toepassingen zijn bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden in de tunnel, noodgevallen en rampen. Zo kunnen geleidelijke snelheidsbeperkingen met gevarenwaarschuwing, rijstrookafsluitingen of tunnelafsluitingen en zo nodig omleidingsadviezen of dynamische wegwijzers worden weergegeven.

Een extra, indirecte verbetering van de verkeersveiligheid wordt door alle andere beïnvloedingsmaatregelen en geïnformeerde verkeersdeelnemers bereikt, omdat door de verbeterde kwaliteit van de verkeersdoorstroming het aantal kritieke situaties wordt gereduceerd.

Informatie