Intelligente verkeerssystemen van Heusch/Boesefeldt

Observeren, analyseren en handelen 

Met meer dan 30 jaar ervaring met verkeersmanagement en verkeersinformatie adviseren wij exploitanten van snelwegen en beheren wij meer dan 60 systemen in heel Europa.

 

 
 

Monitoring

Observeren en vooruitzien

Monitoring wordt gebruikt om de verkeerssituatie te bepalen - Observerend, begrijpend en vooruitziend. Door alle actuele en voorspelde gegevens en informatie over het verkeer beschikbaar te stellen, kan optimaal worden gehandeld en kunnen verkeersmanagementmaatregelen onderbouwt worden genomen.

meer informatie

Verbetering van de verkeersdoorstroming

Analyseren en handelen

De verbetering van de kwaliteit van de verkeersdoorstroming, het voorkomen van economische schade, het verlagen van de wegenbouwkosten en het verlagen van de milieubelasting.

meer informatie

Veiligheid

Risico's begrenzen

De verbetering van de verkeersveiligheid door het verlagen van het ongevalsrisico via beïnvloedingsmaatregelen en waarschuwingen voor gevaar is een belangrijke doelstelling van onze systemen. Naast de directe gevolgen leiden ongevallen vaak tot files waardoor de kwaliteit van uw verkeersysteem wordt verlaagd.

meer informatie

Informatie

Weggebruikers informeren

Door snelle informatieverstrekking aan de weggebruikers kunnen ze de juiste beslissingen nemen waardoor de kans op files en ongevallen wordt verkleind. Bovendien draagt informatie bij aan het verminderen van ergernissen en paniek bij files en ongevallen.

meer informatie

Exploitatie

Doorstroming garanderen

De exploitatie van uw wegennet vereist maatregelen voor het behoud en de uitbreiding van de wegen en om de bruikbaarheid in de winter te garanderen. Onze systemen ondersteunen u hierbij om deze taken met maximale winst voor het verkeer uit te voeren.

meer informatie