Lokale managementmaatregelen

Gericht sturen - op korte termijn en vooruitziend
Files voorkomen
Ongevallen voorkomen

 
 

Sturing

Voor de lokale verbetering van de verkeersdoorstroming maken onze systemen gebruik van zeer uiteenlopende methodes, waarbij sensorgegevens voor verkeer en milieu worden geanalyseerd en zo sturende maatregelen worden berekend die automatisch kunnen worden ingezet. Sturing kan hierbij direct plaatsvinden door het activeren van ge- en verboden, maar ook indirect door middel van waarschuwingen en informatie.

Naast de automatische regeling kunnen de systemen ook semi-automatisch worden bediend. Hierbij wordt altijd de operator geadviseerd die uiteindelijk beslist of bepaalde maatregelen wel of niet worden uitgevoerd.

Voor de trajectbeheersing staan onder andere de volgende mechanismen ter beschikking:

  • snelheidsharmonisatie op basis van de verkeersbelasting
  • inhaalverbod voor vrachtwagens, eventueel met snelheidsbeperking, aan de hand van het aandeel vrachtwagens en de verkeersbelasting, en bij grote snelheidsverschillen
  • waarschuwing voor een nat of glad wegdek met snelheidsbeperking
  • waarschuwing voor file met geleidelijke snelheidsbeperking (verkeerssignalering)


Bij snelwegen met een hoge verkeersintensiteit kan een TDI (Toerit Doseer Installatie) worden gebruikt. Deze zorgt ervoor dat de doorstroming van het verkeer op de hoofdrijbaan minder wordt verstoord door het verkeer op de toerit te reguleren. Via een verkeerslicht worden voertuigen slechts één voor één of in kleine groepen op de toerit toegelaten. Zo wordt voorkomen dat meerdere voertuigen tegelijkertijd op de hoofdrijbaan invoegen.

Op trajecten met een tijdelijke zeer hoge verkeersintensiteit zijn de bovenstaande maatregelen mogelijk niet voldoende om files tijdens de spits te voorkomen. De tijdelijke openstelling van de spits- of plusstrook als extra rijstrook is in dit geval een manier om dure uitbreidingsmaatregelen te omzeilen en aan de tijdelijke vraag te voldoen. Afhankelijk van de verkeersbelasting wordt de strook via dynamische matrixborden geblokkeerd of voor het verkeer opengesteld. Door middel van videobewaking wordt in de gaten gehouden of de vluchtstrook vrij is van hindernissen, bijvoorbeeld een voertuig met pech.

Verstoringen in de verkeersdoorstroming komen vaak voor als gevolg van de geringe capaciteiten bij knooppunten en zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie. Via de methode voor het managen van knooppunten kunnen afhankelijk van de vraag dynamisch rijstroken aan de sterker belaste rijrichting in het knooppunt worden toegewezen. Als verdere maatregel kan door een rijstrookspecifieke verlaging van de snelheid een harmonisatie van de samenvloeiing van verkeersstromen worden bereikt.

Alle sturende maatregelen kunnen via de comfortabele grafische gebruikersinterface ook handmatig worden geactiveerd. Schakelingen van maatregelen (wegwerkzaamheden, ongeval, enz.) kunnen hierbij willekeurig van tevoren worden gedefinieerd, opgeslagen of opgeroepen.