Omleiding

Managen van verkeersstromen in het wegennet

De verkeersruimte optimaal benutten
Verkeersstromen verplaatsen
Alternatieven bedenken

 
 

Omleiding

Lokale maatregelen om het verkeer te managen kunnen verstoringen op bepaalde trajecten tot op zekere hoogte voorkomen of het effect hiervan verminderen. Is een traject toch overbelast, dan kunnen verkeerstromen worden verplaatst, mits het netwerk over geschikte alternatieven beschikt. Deze verplaatsing wordt gerealiseerd via omleidingsadviezen.

Basis van de netwerksturing is het netwerkmodel waarin de hoofdroutes en alternatieve routes worden afgebeeld. Om te bepalen of een omleiding zinvol is, moet niet alleen rekening worden gehouden met de actuele verkeerssituatie. Hierbij moet ook worden gekeken naar de prognose van de verkeersontwikkeling op korte en middellange termijn, om enerzijds tijdig te handelen en anderzijds reacties op tijdelijke situaties te voorkomen. Als basis voor de beslissing wordt gebruik gemaakt van een statistische database die het typische verkeer in het wegennet weergeeft, rekening houdend met geclassificeerde gebeurtenissen.

Aan de hand van de actuele verkeerstoestand wordt een prognose voor de filevorming gemaakt en wordt de vertragingstijd berekend. Deze wordt meegenomen bij de besluitvorming.

Met de voor de routes beschikbare informatie kan de optimale weg in het wegennet met behulp van een op regelscenario’s gebaseerde beslissingslogica worden bepaald en weergegeven. Via vrij definieerbare metaprogramma's kunnen complexe, gecombineerde maatregelen in praktijk worden gebracht.

Omdat een automatische schakeling van informatiepanelen vaak niet wenselijk is, biedt het systeem ter ondersteuning van de beslissing voor de operator de mogelijkheid om in te grijpen. Na een controle bepaalt de operator of de schakeling moet worden uitgevoerd.

Dankzij de architectuur van onze systemen met hun open interfaces kunnen zij eenvoudig aan externe algoritmes worden gekoppeld.

meer informatie 

Downloads