Als wegen konden denken, zouden ze observeren en vooruitzien

Monitoring wordt gebruikt om de verkeerssituatie te bepalen - Observerend, begrijpend en vooruitziend. Door alle actuele en voorspelde gegevens en informatie over het verkeer beschikbaar te stellen, kan optimaal worden gehandeld en kunnen verkeersmanagementmaatregelen onderbouwt worden genomen.

 
 

Monitoring

Gebruikmaken van de gegevenshistorie

De basis van succesvol verkeersmanagement is zo veel mogelijk kennis van mogelijke verkeerstoestanden. Dit betreft enerzijds de actuele verkeerstoestand, anderzijds de prognose daarvan. Dat laatste wordt onder andere verkregen via een statistisch gedocumenteerde basis van historische gegevens. 

 

Detectorgegevens verwerken

Basis van de gegevensregistratie vormen de detectorgegevens voor verkeer en milieu (toestand van het wegdek, weer). Hierbij wordt nu al rekening gehouden met het gebruik van mobiel vastgelegde gegevens, zoals Floating Car Data (FCD) of Floating Phone Data (FPD).

 

FCD analyseren

Voertuiggebonden systemen voor de registratie van verkeersgegevens leveren aanvullend op statische systemen gedetailleerde informatie over verkeerssituaties en files. Bovendien kan met voertuiggebonden systemen ook informatie worden ingewonnen op trajecten zonder weggebonden meetsysteem. Dankzij onze systemen kunnen de functies van online map matching en de online beoordeling van voertuiggebonden gegevens realtime worden uitgevoerd.

 

Gegevens samenvoegen

De kennisgebaseerde samenvoeging van statische en mobiele verkeersgegevens levert optimale informatie over de verkeerssituatie en mogelijke storingen in het verkeer. Daarmee wordt een gedegen basis voor adequate besluitvorming gecreëerd.

 

Voortdurend optimaliseren

De ruwe gegevens worden op aannemelijkheid gecontroleerd en eventueel door geschikte methodes gecompleteerd. Alle gegevens worden langdurig gearchiveerd en kunnen via protocollen en analyses worden geraadpleegd. Dit garandeert onder andere ook de verklaarbaarheid en de voortdurende optimalisering van alle verkeersmanagementmaatregelen. 

 

Uitwisseling mogelijk maken

Andere informatie wordt door de uitwisseling met aangrenzende centrales geïntegreerd, zodat rekening gehouden kan worden met de verkeersstromen buiten de eigen regio en met andere vervoersmodaliteiten.

 

Verkeer weergeven

Tools voor de verkeersstatistiek en -analyse genereren een statistische database die het typische verkeer in het wegennet weergeeft, rekening houdend met geclassificeerde gebeurtenissen.

 

Overzicht creëren

Deze database vormt de basis voor een omvangrijk beeld van de verkeerssituatie:

  • Bepaling van de verkeerstoestand
  • Bepaling van reistijden
  • Opstellen van prognoses
  • Combineren van verschillende bronnen (datafusie)
  • Automatische herkenning van storingen
  • Verkeersanalyse met herkenning van specifieke situaties
  • Analyse en prognose van fileverloop