Weggebruikers infomeren

Als files konden denken, zouden ze u waarschuwen

Door snelle informatieverstrekking aan de weggebruikers kunnen ze de juiste beslissingen nemen waardoor de kans op files en ongevallen wordt verkleind. Bovendien draagt informatie bij aan het verminderen van ergernissen en paniek bij files en ongevallen.

 
 

Informatie

Verkeersinformatie als dienst van de wegexploitant is dubbel de moeite waard. Geïnformeerde verkeersdeelnemers zijn tevredenere klanten en denken tegelijkertijd mee: ze vermijden files en helpen ongevallen te vermijden.
Onze systemen ondersteunen u bij alle taken op het gebied van het verzamelen, onderhouden en verspreiden van informatie.

Via de verkeersredactiefunctie wordt alle verkeersinformatie in het systeem beheerd en onderhouden. De grafische gebruikersinterface maakt de handmatige invoer en bewerking van informatie mogelijk en ondersteunt bij de consolidatie van alle informatie (koppeling, bijhouden van de status, enz.).

Voor de informatiewinning staan behalve de handmatige registratie nog meer mogelijkheden ter beschikking.
Door koppeling met andere verkeerscentrales kan informatie uit aangrenzende gebieden of van andere vormen van vervoer automatisch worden overgenomen. Hierbij worden gestandaardiseerde interfaces gebruikt (ALERT-C, DATEX II, TPEG, enz.).
Voor de automatische afleiding van verkeersinformatie uit verkeersgegevens, vooral ook van prognoses (pre-trip), staan specifieke modules ter beschikking. Deze kunnen worden gebruikt als de benodigde actuele verkeersgegevens beschikbaar zijn.

De informatie kan ten slotte op de onderstaande manieren worden verspreid. Wezenlijk is hierbij het automatische doorsturen van verkeersberichten naar de radio. Het doorsturen naar serviceproviders die de informatie op hun eigen manier verspreiden, vindt wederom via gestandaardiseerde interfaces plaats.

Voor de weergave van verkeersinformatie op internet zijn specifieke producten beschikbaar, zoals ons product TrafficMap als 'mashup' op basis van GoogleMaps of via Web Map Service of Web Feature Service (WMS/WFS, volgens OGC-standaard).