Ondersteuning bij de exploitatie van wegen en verkeersmanagementinstallaties

Als wegwerkzaamheden konden denken, waren er geen files

Door ondersteuning bij de exploitatie van wegen en verkeersmanagementinstallaties zorgen we voor minder files die bij de noodzakelijke aanpassingen aan de weginfrastructuur ontstaan: door kritieke onderdelen te bepalen en hieruit verkeersmaatregelen af te leiden

 
 

Exploitatie

De exploitatie van uw wegennet vereist maatregelen voor het behoud en de uitbreiding van de wegen en om de bruikbaarheid in de winter te garanderen. Onze systemen ondersteunen u hierbij om deze taken met maximale winst voor het verkeer uit te voeren.

Met BMS (Baustellenmanagementsystem - werkvakmanagementsysteem) beschikt u over een tool voor de planning, coƶrdinatie en voor het verkeer gunstige afhandeling van verkeersmaatregelen. De comfortabele, grafische gebruikersinterface ondersteunt alle belangrijke functies voor het beheren van wegwerkvakken.

Basisfuncties zijn de registratie en planning van wegwerkzaamheden:

Organisatie/dispositie:
Bij de registratie en het beheer van alle geplande, in uitvoering zijnde of reeds afgesloten maatregelen wordt rekening gehouden met alle relevante gegevens over een wegwerkzaamheid.

Effectanalyse:
De maatregelbepaling wordt via verkeersanalyses en -prognoses ondersteund, die de effecten van tevoren analyseren en bepalen. Dit levert eventueel aanwijzingen op over hoe u wegwerkzaamheden gunstiger kunt plannen.


De workflow-ondersteuning maakt onder andere automatische informatie van betrokken personen/organisaties mogelijk, bijvoorbeeld na afsluiting van de planningsfase of bij relevante wijzigingen in de planning.

Met behulp van de monitoring-functie kunnen de effecten van de wegwerkzaamheden voortdurend worden bewaakt en kan zo nodig direct worden ingegrepen om ernstige verkeershinder op te lossen. Op basis van evaluaties kunnen conclusies voor de planning worden getrokken en kunnen de planningsmethodes voor de toekomst worden verbeterd.
Het systeem ondersteunt bovendien de routeplanning voor speciale transporten.

Onze systemen maken de volledige integratie van alle informatie van meetsystemen die de staat van het wegdek en de weersomstandigheden in de gaten houden (SWIS - StraƟenzustands- und Wetterinformationssystemen) mogelijk. Op basis van lokale sensorgegevens en grootschalige prognoses van de meteorologische dienst worden de strooidiensten van informatie voorzien om tijdig en gericht te kunnen strooien en sneeuw te ruimen.