Systeemarchitectuur

Onze systemen zijn opgebouwd op basis van een homogene systeemarchitectuur. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een modulair systeem, waardoor softwaremodules van verschillende toepassingsgebieden eenvoudig en snel in nieuwe systemen kunnen worden geïntegreerd.