De schaalbare, open systeemarchitectuur maakt een individuele, klantgerichte integratie mogelijk - van kleine toepassingen tot aan een landelijke verkeersmanagementcentrale.

Wezenlijke maatstaven voor de door ons ontwikkelde systemen zijn het gebruik van nationale en internationale standaarden in de sectoren ICT (informatie- en communicatietechnologie) en ITS (intelligente transportsystemen).

Hierbij moeten de ontwikkelingen voortdurend in de gaten worden gehouden en is actieve medewerking vereist.