CAR2X: INTEGRATIE VAN VOERTUIGEN EN INFRASTRUCTUUR

De uiterst krachtige systemen van Heusch/Boesefeldt garanderen de functionaliteiten van centrale overname, analyse en beschikbaarstelling van data voor coöperatief verkeersmanagement.

 
 

 

Gedetailleerde GIS-basis

De systemen van Heusch/Boesefeldt kunnen geografische informatie zeer gedetailleerd online verwerken. Zodoende vormen attributen van het netwerk en de infrastructuur geen enkel probleem. Heusch/Boesefeldt heeft eigen tools ontwikkeld om gedetailleerde GIS-informatie zelfs tot op het niveau van rijstroken en markeringen op de weg weer te geven.

 

Analyse van FCD en meldingen

Sinds de allereerste ontwikkeling van FCD in de jaren '90 van de vorige eeuw volgt Heusch/Boesefeldt de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Onze producten omvatten analysemethoden voor FDC-meldingen. Daartoe hebben we eigen methoden tot plausibilisering van meldingen ontwikkeld om met name de representatieve waarde van steekproeven te beoordelen.

On-the-fly map matching

Car2X-toepassingen vereisen zo flexibel mogelijke en niet aan starre segmenten gebonden map matching. Het is daarbij van belang dat de kwalitatief hoogwaardige informatie van voertuigen zo gedetailleerd mogelijk naar het centrale managementsysteem wordt gestuurd en daar even gedetailleerd behouden blijft. Bovendien moeten de informatie en de meldingen die uit de gegevensanalyse worden afgeleid ook met het oog op de toepassingen in voertuigen met een optimale nauwkeurigheid ten aanzien van de locatie worden aangegeven.

Wij bieden in onze oplossingen diverse referentiesystemen op basis van on-the-fly map matching aan (zoals AGORA-C, OPEN-LR). Zowel de exploitant van de infrastructuur als de voertuiggebonden afnemer van de gegevens (service provider of OEM) heeft met een oplossing van Heusch/Boesefeldt de zekerheid van uitstekende, dat wil zeggen snelle en nauwkeurige map matching.

Samenvoeging van gegevens

In een coöperatieve centrale worden de meest uiteenlopende gegevensbronnen zoals detectorgegevens, meldingen en voertuiggekoppelde gegevens en gebeurtenissen samengevoegd. Aan de hand van al deze gegevens bij elkaar wordt kwalitatief hoogwaardige informatie gegenereerd op basis waarvan adequate diensten kunnen worden aangeboden. Intelligente model- en kennisgebaseerde methoden voor het samenvoegen van gegevens zijn in dit verband onontbeerlijk.

Meldingenmanagement

Als een van de pioniers op het gebied van de ontwikkeling van DATEX is Heusch/Boesefeldt al in een vroeg stadium tegemoetgekomen aan de eisen die een uitgebreider meldingenmanagement met zich meebrengt . DATEX en TPEG zijn de gangbare gegevensstandaards voor de overdracht van meldingen door openbare instanties aan service providers/OEM op het gebied van Car2X-toepassingen. Onze systemen kunnen ook direct de Car2X-formaten DENM, CAT en SPAT verwerken en analyseren.

Coöperatieve toolbox

Voor een optimale beschikbaarheid van Car2X-diensten moet een groot aantal openbare partijen de mogelijkheid hebben meldingen en informatie aan service providers te leveren. Daarbij kan er echter niet van worden uitgegaan dat elke wegbeheerder de beschikking heeft over een verkeersmanagementcentrale of een centrale verkeerscomputer.

Daarom heeft Heusch/Boesfeldt in het kader van het onderzoeksproject UR:BAN eenvoudig te installeren componenten met webtechnologie ontwikkeld, die coöperatieve diensten en functies in beide richtingen (Car2I en I2Car) mogelijk maken. Het gaat daarbij om een modulesysteem van coöperatieve toepassingen, die bij elkaar een "coöperatieve toolbox" worden genoemd.

Dit universele modulesysteem omvat de volgende toepassingen:

  • Informatiesysteem over wegwerkzaamheden: webgebaseerde invoer van meldingen over wegwerkzaamheden met berekening en detectie (aan de hand van FCD) van de gevolgen van de betreffende werkzaamheden voor het verkeer. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden wegwerkzaamheden te filteren op basis van de gevolgen ervan voor het verkeer.
  • Ultranauwkeurige beschrijving van de verkeerssituatie bij een knooppunt door Car2X-analyses: door een continue analyse van CAM-meldingen bij een bepaald knooppunt wordt een uiterst gedetailleerd beeld van het verkeer bij het knooppunt afhankelijk van het signaalprogramma weergegeven. Uitgebreide historische analyses en visualiseringen bieden de exploitant de mogelijkheid om snel een overzicht van de kwaliteit van de verkeersdoorstroming te krijgen.
  • Netwerkwijde ongevallenanalyse: met behulp van een webgebaseerde interface worden ongevallen digitaal geregistreerd. De module genereert op punten waar veel ongevallen plaatsvinden automatisch meldingen aan de service provider en/of OEM.


De coöperatieve toolbox kan eenvoudig worden uitgebreid met andere toepassingen, al naar gelang de wensen van de klant.