Realisatie van een demonstrator van de strategie-server Beieren
Beschikbaarstelling actuele informatie via de MDM

 

Heusch/Boesefeldt is door het wegenbeheer van de Duitse deelstaat Beieren in de arm genomen om een demonstrator van een strategie-server te ontwikkelen die gegevens met de MDM (marktplaats voor mobiliteitsdata) uitwisselt.

Het is de bedoeling dat de server met gebruikmaking van het standaardformaat DATEX II de taak van een information broker naar de MDM overneemt. Daarbij moeten allereerst de FG4-gegevens van de SBA (trajectmanagementsysteem) Neurenberg-Fischbach uitgelezen, verwerkt en naar de MDM doorgestuurd worden, die de gegevens vervolgens voor derden, zoals service providers, beschikbaar stelt. Op de tweede plaats wordt de NBA (netwerkmanagementsysteem) van M√ľnchen-Noorden (A9/A92/A99) aan de server van de strategiedatabase gekoppeld.

De actueel ingeschakelde weergavestations van de matrixborden evenals de aanbevolen routes worden als strategieconforme routes aan de MDM doorgegeven. Voor monitoringdoeleinden beschikt het systeem over een browsergebaseerde, grafische interface (GUI) op basis van een digitale kaart. Door middel van dynamische, inzoombare kaartweergaven kunnen de actuele situaties van de weergaven evenals alternatieve aanbevolen routes worden gevisualiseerd.

 

Voorbeeldweergave van de SBA-trajecten met dynamische situatie op de kaart (verkeersmanagementsysteem A9 Fischbach)

Onze opdrachtgever, het wegenbeheer van Beieren, is voornemens meerdere systemen aan de demonstrator te koppelen. De strategie-server van Beieren zal daarmee in de toekomst een belangrijke informatiebron worden, met name voor coöperatieve applicaties.

 

(December 2015)