UR:BAN
Heusch/Boesefeldt nieuwe partner in onderzoeksinitiatief

Aan het project UR:BAN (Urbaner Raum: Benutzergerechte Assistenzsysteme und Netzmanagement - Stedelijke ruimte: op gebruikers afgestemde assistentiesystemen en netbeheer), gericht op het ontwikkelen van chauffeursassistentie- en verkeersbeheersystemen voor dicht bevolkte gebieden, nemen 32 partners deel, uiteenlopend van de auto- en toeleverindustrie tot elektronica-, communicatie- en softwarebedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen en gemeenten. Het project wordt gestimuleerd door het Duitse Bondsministerie voor economie en technologie (BMWi). Het totale budget voor de onderzoekssamenwerking bedraagt 80 miljoen euro. Zo'n 50 procent daarvan wordt door het BMWi in het kader van het derde verkeersonderzoeksprogramma van de Duitse Bondsregering bijgedragen. In oktober 2013 is Heusch/Boesefeldt als partner in UR:BAN opgenomen.
Heusch/Boesefeldt engageert zich voor het UR:BAN-thema "Gekoppeld verkeerssysteem". Door het op- en uitbouwen van intelligente infrastructuur en de koppeling met intelligente voertuigen kunnen toekomstige geavanceerde chauffeursassistentiesystemen direct rekening houden met maatregelen of aanbevelingen van de strategische verkeersregeling. Zo is het mogelijk bij het sturen van verkeersstromen ook op passende wijze rekening te houden met de verschillende aandrijvingssystemen van moderne voertuigen, zoals elektrische en hybride aandrijvingen. De doelen hiervan zijn het optimaliseren van de verkeersefficiëntie, het vermijden van overlaste wegen en daarmee het verminderen van emissies in de stedelijke omgeving.
Het ruime potentieel van nieuwe informatie- en communicatiemogelijkheden, zoals GPS/Galileo, UMTS/LTE en C2X, maakt nieuwe opties mogelijk voor coöperatief verkeersmanagement in bevolkingscentra. Heusch/Boesefeldt staat als specialist voor individuele software-oplossingen en systeemintegratie. De medewerking aan UR:BAN is een volgende, consequente stap om duurzame softwareoplossingen voor verkeersinformatie en verkeersregeling aan te bieden.
In het kader van UR:BAN gaat Heusch/Boesefeldt een beoordelingsmodule voor energieverbruiksprofielen in de stedelijke omgeving ontwikkelen. Hierbij worden de trajectspecifieke verbruikscijfers van verbrandingsmotoren, hybride aandrijvingen en elektrische voertuigen met elkaar vergeleken om zo tot een realistisch uitgangspunt te komen voor aandrijvingsspecifieke routering. Bovendien wordt in het kader van het subproject "Regionales Netz" (Regionaal net) een module voor netwerkbrede ongevallenanalyse en een procedure voor het bepalen van een uiterst nauwkeurige verkeerssituatie op knooppunten door analyse van C2X-gegevens gerealiseerd.
Heusch/Boesefeldt volgt daarmee consequent het pad van functionele verdere ontwikkeling van de in simTD ontwikkelde systeembenaderingen voor coöperatieve verkeersmanagementcentrales.     
In het kader van het subproject "Kooperative Infrastruktur" (Coöperatieve infrastructuur) brengt Heusch/Boesefeldt haar uitgebreide ervaring met betrekking tot internationale gegevensstandaarden en referentiearchitecturen bij het opstellen van een richtsnoer voor het invoeren van coöperatieve systemen in.
Bovendien wordt in dit subproject een coöperatief systeem voor informatie over bouwplaatsen/wegwerkzaamheden op basis van webtechnologie ontwikkeld, dat de verkeerseffecten van werkzaamheden in het netwerk voor de planner beoordeelt en dit door analyse van FCD-meldingen ook online bepaalt. De desbetreffende meldingen worden vervolgens via MDM aan de Service Providers doorgegeven.