Wegennetweergave met gedetailleerde rijstroken
Geautomatiseerde stilering op basis van digitale kaarten

In de verkeerstechniek wordt steeds weer de eis gesteld om informatie met betrekking tot de afzonderlijke rijstroken van een rijbaan te kunnen beheren en natuurlijk ook te visualiseren. Voor de weergave van informatie op een relatief groot wegennet worden doorgaans digitale wegenkaarten als basis gebruikt.

Met de standaardmethodes (bijv. via WebMap-server) kunnen echter alleen de rijbanen worden gevisualiseerd. Afzonderlijke rijstroken kunnen niet worden weergegeven. Een dergelijke weergave is echter vooral bij complexe knooppunten van groot belang, maar ook heel erg moeilijk.

Klassieke weergave via GoogleMaps:


Knooppunt op de A15

Om aan de eisen van de gebruiker van dergelijke systemen te voldoen, moeten daarom handmatig gestileerde weergaves van knooppunten en wegennetten worden gemaakt. Automatisch gegenereerde weergaves voldoen absoluut niet aan de eisen van de gebruiker. Tot heden.

In het kader van een bouwplaatsmanagementproject voor Rijkswaterstaat heeft Heusch/Boesefeldt nu een dergelijke kaartweergave met realistische rijstrookweergave gerealiseerd.

Wat in eerste instantie niet bijzonder spectaculair klinkt, is echter een novum op het gebied van de visualisatie van wegenkaarten. Een complex algoritme maakt gebruik van de in Nederland beschikbare digitale wegendata, om volledig automatisch een weergave van het snelwegennet met realistische rijstrookweergave te genereren.

Op basis van de geografisch exacte wegennetdata en de voor het hele gebied beschikbare attributie met het aantal en het type rijstroken ontstaat door opeenvolgend stileren een weergave die zonder overlapping alle rijstroken weergeeft, zelfs bij complexere knooppunten.

De afbeelding hieronder geeft het bovenstaande knooppunt in de automatisch gegenereerde stilering weer:

Automatische stilering van het knooppunt op de A15

Deze visualisatie kan op veel verschillende gebieden worden toegepast. Met name voor de planning van een bouwplaats is deze absoluut noodzakelijk, om bijvoorbeeld de exacte positie van de bewegwijzering of afsluitingen te kunnen plannen, invoeren of weergeven. De kaart beschikt over 10 zoomniveaus. Hierdoor kunnen zowel eenvoudige als complexe situaties op snelwegen en knooppunten op rijstrookniveau worden weergegeven, omdat bij het verder inzoomen steeds meer details zichtbaar worden.

Maar ook voor de planning van verkeersregelinstallaties is deze visualisatie uiterst geschikt. Nog meer mogelijkheden biedt deze functie bij verkeersbeïnvloedingssystemen, omdat uit de wegennetdata automatisch een overzichtsweergave kan worden gegenereerd. Deze kan als zinvolle aanvulling op handmatig vervaardigde afbeeldingen en de klassieke kaartweergave worden gebruikt, of vervangt de handmatige afbeeldingen zelfs helemaal.