NDW
Rijkswaterstaat opent Nationale Databank Wegverkeersgegevens

Op 6 juli 2009 opende de toenmalige verkeersminister Eurlings de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, kortweg NDW. NDW verzamelt alle beschikbare informatie en gegevens over het wegverkeer in Nederland en stelt deze op een centrale plaats voor afnemers zoals wegbeheerders en serviceproviders via de DATEX-II-standaard weer beschikbaar.

Heusch/Boesefeldt heeft voor NDW voor de weergave van de beschikbare informatie de 'NDW-Viewer' ontwikkeld. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van GoogleMaps™-technologie. Als basis dient ons product TrafficMap. De grote uitdaging hierbij was de enorme hoeveelheid van bijna 30.000 meetpunten met hun verkeersgegevens en bijbehorende reistijdsegmenten te verwerken en via een internetbrowser te visualiseren. Behalve een grafische netweergave met inkleuring van de verkeerstoestanden over de reistijd kan de gebruiker door op een meetpunt te klikken ook diagrammen van de meetgegevens uit het verleden oproepen.

Met het NDW-initiatief willen de in NDW deelnemende wegbeheerders, waaronderverkeersdeelnemers van zo goed mogelijke informatie voorzien en verwacht zo onder andere de filedruk aanmerkelijk te verlagen. Op lange termijn wil NDW alle beschikbare gegevens en informatie over het wegverkeer integreren in de NDW viewer.

In 2012 moet zo informatie over ten minste 5500 km asfalt, dus 50-60% van het Nederlandse wegennet waarop ca. 90 % van de vervoersprestatie wordt geleverd, beschikbaar zijn. Om dit te kunnen bereiken, heeft Rijkswaterstaat samen met provincies en stadsregio’s NDW als organisatie-eenheid opgezet. Rijkswaterstaat treedt voorlopig op als gastheer van de NDW organisatie in formele zin. Naast Rijkswaterstaat nemen momenteel de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, de stadsregio's Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem-Nijmegen en de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam deel.