München, Zenettistraße 34
Heusch/Boesefeldt GmbH opent vestiging in München

In de zomer van 2013 heeft Heusch/Boesefeldt een vestiging in München geopend. U vindt ons nu niet alleen op de Zieglersteg 12 in Aken, maar ook op de Zenettistraße 34 in München.

Met het kantoor in München gaat Heusch/Boesefeldt mee met de veranderende markt op het gebied van de verkeerstelematica. De onderlinge communicatie tussen voertuigen en de infrastructuur (C2X) vereist nieuwe oplossingen die samen met de automobielindustrie en de overheid worden ontwikkeld.

De vestiging in München dient als versterking van de samenwerking met de automobielindustrie en vormt bovendien een verkooplocatie voor de systeemoplossingen van Heusch/Boesefeldt voor het zuiden van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

De vestiging wordt geleid door Dr.-Ing. Frank Offermann. Samen met Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Schendzielorz is een omvangrijke kennis op het gebied van coöperatieve systemen voor toepassing binnen en buiten de stad beschikbaar. Door intensieve onderzoeks- en productontwikkelingsactiviteiten worden duurzame componenten voor coöperatief verkeersmanagement ontwikkeld. Hierbij gaan we in het bijzonder uit van de ervaringen uit de werkzaamheden aan de simTD-verkeerscentrale.

De deelname aan het onderzoeksproject UR:BAN vormt hierbij een wezenlijk onderdeel van de systematische verdere ontwikkeling van het aanbod van Heusch/Boesefeldt GmbH op het gebied van coöperatieve systemen. Nadere informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief UR:BAN.