Parkeerplaatsen voor vrachtwagens op verzorgingsplaatsen langs snelwegen
Telematicatoepassing voor het parkeren van vrachtwagens op verzorgingsplaats Taunusblick

Momenteel houdt Heusch/Boesefeldt zich ook bezig met het beheer van parkeerplaatsen voor vrachtwagens bij verzorgingsplaatsen langs snelwegen.

 Op de snelweg A5 in zuidelijke richting is sinds 2010 een telematicatoepassing voor het parkeren van vrachtwagens bij verzorgingsplaats Taunusblick in werking, die door de verkeerscentrale Hessen wordt bediend. De actuele bezetting van de parkeerplaatsen voor vrachtwagens wordt automatisch geregistreerd en via twee panelen op de A5 wordt het aantal vrije parkeerplaatsen weergegeven.

 

Hiertoe worden de in- en uitritten van het parkeergebied voor vrachtwagens met verkeerssensoren bewaakt. Bovendien zijn voor de controle van de bezetting videocamera´s geïnstalleerd. De besturing en de registratie van verkeersgegevens verlopen via TLS 2002. De controle vindt hierbij niet plaats via het aantal vrije parkeerplaatsen, maar via het aantal vrachtwagens op de parkeerplaats.

 

Dazu werden die Ein- und Ausfahrten des Lkw-Parkbereiches mit Verkehrsdatensensoren überwacht. Zusätzlich sind zur Eichung und Überprüfung der Belegung Videokameras installiert. Die Steuerung sowie die Verkehrsdatenerfassung erfolgen über TLS 2002. Die Eichung geschieht dabei nicht über die Anzahl der freien Parkplätze, sondern über die Anzahl der Lkw auf dem Rastplatz.