Terugblik op het jaar bij 13°
2011 in een notendop

Herfst in de zomer en zomer in de herfst. Een gerenommeerd Duits weekblad bericht over een complottheorie die beweert dat het wispelturige weer in Duitsland het werk is van de geheime dienst van de VS. De droogte in het voorjaar, de verregende zomer en tenslotte de warmste herfst in meer dan 100 jaar zouden het resultaat zijn van gerichte acties van de VS met het doel de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Verenigde Staten zouden dan hun milieuschadelijke, maar industrievriendelijke klimaatbeleid kunnen voortzetten.

Je kunt over deze complottheorie lacherig doen of het ermee eens zijn, maar feit is wel dat de hevige natuurverschijnselen van de afgelopen jaren (tsunami’s, orkanen, aardbevingen, enz.) een reden voor bezorgdheid zijn. Wij allemaal zouden ons verplicht moeten voelen om een bijdrage te leveren aan de bescherming van dieren en planten en uiteindelijk ook van de mens.

Deze bijdrage leveren wij met onze oplossingen voor de verkeerstelematica. In de begintijd van de verkeersbeïnvloeding was de focus vooral gericht op de veiligheid van de verkeersdeelnemers. Tegenwoordig ontwikkelen wij software voor verkeersbeïnvloedingssystemen die het verkeer zodanig sturen dat minder files ontstaan en daardoor de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gereduceerd. Het resultaat: een schoner milieu. De inzet van managementsystemen bij wegwerkzaamheden maakt het mogelijk om een prognose voor de gevolgen voor de verkeersdoorstroming te geven. Door goede planning en coördinatie van de wegwerkzaamheden kunnen de filetijden significant worden verkort. Een ander voorbeeld is het gecontroleerd vrijgeven van spitsstroken om de capaciteit te vergroten en files te voorkomen.

Lezingen en bedrijfsinterne beurs

Om het feit te vieren dat ons bedrijf 30 geleden in een GmbH werd omgezet, hebben wij afgelopen september onder de titel 'De wegen van overmorgen' lezingen en een bedrijfsinterne beurs georganiseerd. Actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van de verkeerstelematica vormden de basis van de presentaties.

In drie lezingen lag de focus op het verzamelen van data en de mogelijke diensten als resultaat van deze data. Omdat de sprekers uit Oostenrijk, Nederland en Duitsland kwamen, kon een interessante vergelijking tussen verschillende benaderingen van dit onderwerp worden gemaakt. Wij willen bij dezen de gerenommeerde sprekers van ASFINAG, BASt, Rijkswaterstaat, Ruhr-universiteit Bochum en ook Heusch/Boesefeldt nogmaals bedanken voor hun bijdrage.

Wij zijn erg blij met de vele positieve reacties – zowel wat betreft het aantal deelnemers als ook de mondelinge feedback.

In het kader van deze lezingen werden ook enkele van onze producten tentoongesteld. Soms zijn het kleine dingen die verbazing wekken. In het kader van een subsidieproject hadden wij een smartphone-applicatie voor wegwerkzaamheden ontwikkeld. Deze applicatie, smarTC, hebben wij als app voor de ondersteuning van de wegexploitant verder ontwikkeld. Het systeem toont de actuele status van de portalen met matrixborden, verkeerssituaties of videobeelden van het verkeer op de weg. Indien van toepassing, kunnen ook data over de gewenste status van matrixdisplays naar de centrale worden teruggekoppeld.

De sturing van een wegbeïnvloedingssysteem is op zich niet speciaal. Wel verbazingwekkend is de grootte van het systeem op de A2 in de deelstaat Nedersaksen, namelijk per rijrichting 100 portalen met matrixborden, in verhouding tot de grootte van de besturingscomputers. De aansturing van de installatie, inclusief archivering van de data in een relationele databank, protocollen en evaluaties, vindt plaats op een standaard x86-server. Hardwarekosten minder dan € 5000.

Het bijzondere resultaat in de testcentrale voor het C2X-Projekt simTD, de moderne, open en servicegeoriënteerde systeemarchitectuur, is op het scherm nauwelijks zichtbaar. Wat wel zichtbaar is, is onze nieuwe, moderne aanpak voor de weergave van digitale wegenkaarten. Een aanpak die in elk geval verder wordt ontwikkeld.

Succesvol jong talent

Begin dit jaar vond het HEUREKA-congres plaats. Op dit congres mocht onze medewerker dhr. Dr. Ing. Christoph Schwietering de prijs voor jonge getalenteerde wetenschappers in ontvangst nemen. Wij vinden het bemoedigend dat op een gebied zoals de verkeersbeïnvloeding die in Duitsland al 20 jaar wordt toegepast, door intelligent onderzoek uit de praktijk en voor de praktijk verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Veiligheidsoverdekking Amras

In Tirol werd in 2009 op de Inntal-autosnelweg op het gedeelte Innsbruck-Amras het ambitieuze en technisch innovatieve project ’Veiligheidsverbetering en geluidwerende overdekking Amras’ van de ASFINAG gestart (Newsletter). Vanwege de complexe situatie ter plekke waarbij de verkeersstromen van de A12 (Inntal-autosnelweg) en de A13 (Brenner-autosnelweg) bij elkaar komen, werden door Heusch/Boesefeldt een speciaal verkeersconcept en een innovatieve koppeling van de subcentrale met het verkeersmanagementsysteem voor tunnels gerealiseerd.

Testmanagement – ISTQB®-certificering

De kwaliteit van de systeemoplossingen voor onze klanten heeft bij Heusch/Boesefeldt absolute prioriteit. Om die reden hebben wij al een tijd geleden een tool-based testmanagement ingevoerd. De gebruikte software geeft daarbij de SW-cyclus op traceerbare wijze weer, van de systeemeisen en de testspecificaties en testdocumentatie tot en met het incidentmanagement. Doordat onze klanten toegang tot dit systeem hebben, is volledige transparantie gewaarborgd. Wij wilden nu ook onze expertise op dit gebied op een traceerbare manier documenteren en hebben daarom dit jaar voor een certificering gekozen waarvoor de betrokken medewerkers een speciaal examen moesten afleggen. Sindsdien beschikken wij over ISTQB®-gecertificeerde testmanagers en testers.

Grenzeloos geïnformeerd - internetservice EuregioTraffic

Onze verkeersinformatieservice EuregioTraffic biedt sinds kort weer complete informatie over de verkeerssituatie in het drielandengebied Duitsland – Nederland – België. In onze Newsletter vindt u nadere informatie over dit onderwerp. Hier werd het voordeel van standaards weer eens duidelijk. Opnieuw configureren van de verbindingswegen en het aanpassen van de (pre-)standaards OTAP op Datex 2 waren de oplossing. Tijd- en kostenintensieve afspraken en ontwikkelingen waren niet noodzakelijk.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in een drielandenoplossing? Het kan natuurlijk net zo goed Duits-Deens-Fries, Duits-Pools-Tsjechisch of Duits-Frans-Schwyzerdütsch zijn.

U hebt waarschijnlijk al gezien dat Google een eigen verkeersoverzicht publiceert. Ook dit overzicht kan worden geïntegreerd en maakt een directe vergelijking mogelijk die zeker interessant kan zijn.

DIN EN ISO 9001:2008 controleaudit 2011

De focus van de controleaudit van dit jaar lag op het gebied van de ontwikkeling. Kritisch, geïnteresseerd en met kennis van zaken stelde de auditor van certificeringsorganisatie Bureau Veritas vragen over de diverse processen rondom onze ontwikkelingsactiviteiten.

Inmiddels zijn we al 15 jaar op rij ISO 9001-gecertificeerd. Over zekerheid gesproken: het recht om dit certificaat te mogen voeren, wordt ieder jaar getoetst en om de drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Achteroverleunen zit er niet in. Maar eerlijk gezegd: dat willen wij ook niet.

Aachener Engel

Same procedure as every year....

Trouwe lezers van onze newsletter weten dat we geen kerstkaarten versturen. In plaats daarvan geven wij ieder jaar een donatie aan de vereniging Aachener Engel e.V. Deze organisatie van vrijwilligers ondersteunt mensen in onze regio die zonder eigen toedoen in nood zijn. Wij vinden deze betrokkenheid geweldig en ondersteunen het werk graag door ons lidmaatschap en een donatie.

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Dit jaar mochten wij een jubileum van ons bedrijf vieren. Gesterkt door deze terugblik op onze geschiedenis zien wij nieuwe gemeenschappelijke uitdagingen vol vertrouwen tegemoet.


Wij wensen u fijne kerstdagen, gezondheid en veel succes in 2012!


Berthold Jansen, Dr. Dirk Hübner
en het Heusch/Boesefeldt-team