Een mooie afsluiting: succesvolle hercertificering ISO 9001 in 2014

Net als in voorgaande jaren hebben we onze jaarlijkse audit met uitstekend gevolg doorlopen.
Wij hebben wederom op overtuigende wijze laten zien dat we sinds de vorige audit voortdurend aan de kwaliteit en efficiëntie van onze processen hebben gewerkt. De toets op naleving van de norm bestaat uit een combinatie van een systeemaudit (beoordeling van het managementsysteem), een procesaudit (waarbij de focus op de processen ligt) en een projectaudit (waarin de resultaten van interne projectreviews worden bekeken). Sinds drie jaar is TÜV Rheinland hierbij onze partner, die ons in 1997 ingevoerde kwaliteitsmanagementsysteem op deskundige wijze beoordeelt.
Komend jaar is weer een hercertificering voor nog eens drie jaar voorzien. Wij streven ernaar de nieuwe ISO 9001/2015 norm te behalen, waarin meer de nadruk op risicomanagement en risico-analyse komt te liggen. Bovendien willen wij met het oog op een stabiele ontwikkeling van onze onderneming naast het toegepaste procesgegerichte kwaliteitsmanagement ook "kennismanagement" verder ontwikkelen.